KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2019

INFORMACE o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k novému výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2019

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek, ve spolupráci s MČ PRAHA 1
tímto vyhlašuje KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2019,v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.

Konkurzu se může ve stanoveném čase zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, především pražský a pražským prostředím formovaný, který včas podá přihlášku, na k tomu účelu připraveném formuláři, jemuž tato činnost na Karlově mostě nebyla v posledních pěti letech pro porušení Prodejního řádu Karlova mostu zakázána a zaplatil účastnický poplatek. (!Vystoupení varietního charakteru jsou k provozování na Karlově mostě nevhodná!)
Konkurz se uskuteční za účasti notáře, podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě. Ukázky, pouze živé přehrávky, jsou posuzovány nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného názoru a cítění vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti.
Podrobnosti o průběhu a výsledcích konkurzu jsou uvedeny v Přihlášce. Přihlášku k vyplnění i Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě najdete na internetové adrese www.karluvmost.cz , v náhradní kanceláři SVKM, v Galerii SVKM, v Praze 1, Hroznová 5 (tel. 257 535 796, pouze v úředních hodinách úterý 09-12hod, čtvrtek 13-16hod. ) a v infocentru MČ Prahy 1, Vodičkova 18.

KONKURZ se uskuteční dne 1. prosince 2018 od 10:00 hod.
v kulturním centru DOBEŠKA,
Praha 4, Jasná I. 118 /6.
(K výběru budou postupně zváni řádně přihlášení, přítomní uchazeči, zaregistrovaní do 13:00hod.)
Na kladný výsledek konkurzního řízení není právní nárok.

V Praze, dne 25. září 2018
Za Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
mluvčí

Ke stažení:
Pokyny pro účastníky konkurzu pro rok 2019 (PDF)
Přihláška pro rok 2019 (PDF)