Konkurz k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě

INFORMACE o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k novému výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2018

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek, ve spolupráci s MČ PRAHA 1
tímto
vyhlašuje KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2018,
v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.

Konkurzu se může ve stanoveném čase zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, především pražský a pražským prostředím formovaný, který včas podá přihlášku, na k tomu účelu připraveném formuláři, jemuž tato činnost na Karlově mostě nebyla v posledních pěti letech pro porušení Prodejního řádu Karlova mostu zakázána a zaplatil účastnický poplatek. (!Vystoupení varietního charakteru jsou k provozování na Karlově mostě nevhodná!)
Konkurz se uskuteční za účasti notáře podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě živou přehrávkou před členy komise. Ukázky budou posouzeny nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného názoru a cítění vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti.
Podrobnosti o průběhu a výsledcích konkurzu jsou uvedeny v Přihlášce. Přihláška i Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě najdete na internetové adrese www.karluvmost.cz a v kanceláři SVKM, spolek v Praze 1, Vlašská 13 (tel. 257 531 088, úřední hodiny úterý 09-12hod, čtvrtek 13-16hod.)

KONKURZ se uskuteční dne 2. prosince 2017 od 10:00 hod.
v kulturním centru DOBEŠKA,
Praha 4, Jasná I. 118 /6.

(K výběru budou postupně zváni řádně přihlášení, přítomní uchazeči, zaregistrovaní do 13:00hod.)
Na kladný výsledek konkurzního řízení není právní nárok.

V Praze, dne 26. září 2017
Za Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
Ing. Eva Koptová, Roman Kotrč, Ivan Hanzal
mluvčí

Ke stažení:
Přihláška ke konkurzu (PDF)
Pokyny pro rok 2018 (PDF)