Oznámení o konání výtvarné komise k výběru sortimentu k vystavování a prodeji na Karlově mostě od 1. 1. 2018

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝTVARNÉ KOMISE K VÝBĚRU SORTIMENTU K VYSTAVOVÁNÍ A PRODEJI NA KARLOVĚ MOSTĚ od 1. 1. 2018

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,
na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1
o zajištění organizace prodeje a udržování pořádku v lokalitě Karlův most
vyhlašuje
v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise k výběru sortimentu k vystavování a prodeji
v lokalitě Karlův most
výtvarné výběrové řízení sortimentu k vystavování a prodeji
v lokalitě Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2018 do 31.12.2020,
které se koná
dne 11. listopadu 2017
od 10:00 do 16:00 hod. v kulturním centru Dobeška,
Praha 4, Jasná I. 118 /6

Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby,
v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:

g r a f i k a, m a l b a , k r e s b a, f o t o g r a f i e, š p e r k,
d r o b n á   p l a s t i k a.

Přihlášky k výběrovému řízení a jeho podmínky lze získat v kanceláři SVKM, Praha 1, Vlašská č.13 a na internetové adrese www.karluvmost.cz. Účastnický poplatek činí 1000,-Kč

Řádně vyplněnou přihlášku (zde ke stažení v PDF) odevzdají zájemci do 31. října 2017 v kanceláři SVKM, nebo do výše uvedeného data zašlou na adresu: SVKM, spolek, POB 106, Praha 011, 118 00.
Přihlášky nelze zasílat elektronickou poštou!
Účastnický poplatek zaplatí uchazeči hotově na místě, před konáním výběrové komise.

Veškeré další informace budou poskytovány v kanceláři SVKM, spolek, Vlašská ul. 591/13 Praha 1, v úředních hodinách v úterý od 9:00 do 12:00hod. a ve čtvrtek od 13:00 do 16:00hod. osobně, nebo telefonicky na tel. čísle 257531088 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 26. září 2017 Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
mluvčí

 

Ke stažení:
Pokyny pro účastníky řízení v PDF
Přihláška v PDF