OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝTVARNÉ KOMISE K VÝBĚRU SORTIMENTU K VYSTAVOVÁNÍ A PRODEJI NA KARLOVĚ MOSTĚ od 1. 1. 2019

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek, na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1 o zajištění organizace vystavování a prodeje a udržování pořádku na Karlově mostě vyhlašuje
v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise k výběru sortimentu k vystavování a prodeji v lokalitě Karlův most
výtvarné výběrové řízení sortimentu k vystavování a prodeji
v lokalitě Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2019 do 31.12.2021,
které se koná ve dnech
3. listopadu 2018 od 09:00 hod. do 17:00 hod.
4. listopadu 2018 od 10:00 hod. do 13:00 hod.
v kulturním centru Dobeška Praha 4, Jasná I. 118 /6
Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby, v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:
g r a f i k a,  m a l b a,  k r e s b a,  f o t o g r a f i e,  š p e r k, d r o b n á   p l a s t i k a.

Přihlášky k výběrovému řízení lze získat v Galerii SVKM, Hroznová 5, Praha 1, v infocentru MČ Prahy 1, Vodičkova 18, Praha 1 a na internetové adrese www.karluvmost.cz. Účastnický poplatek řízení činí 1000,-Kč .

Způsob doručení vyplněné přihlášky:
Řádně vyplněnou přihlášku
– lze zaslat emailem na adresu svkm@iol.cz, v případě doručení přihlášky emailem, je nezbytně nutné přinést a odevzdat vlastnoručně podepsaný originál přihlášky při registraci k výběrovému řízení na Dobešce

– zaslat na adresu SVKM, POB 106,118 00 Praha 011

– odevztat v úředních hodinách SVKM, tj. v úterý od 09:00 do 12:00 nebo ve čtvrtek od 13:00 do 16:00 v Galerii, Hroznová 5, Praha 1

Přihlášku je nutno výše uvedenými způsoby doručit nejpozději do 28. října 2018 ( platí datum doručení, osobně či emailem, při odeslání poštou platí datum odeslání poštovní zásilky).
Účastnický poplatek 1000,-Kč zaplatí uchazeč v hotovosti na místě, před konáním výběrové komise.

Další informace získáte v úředních hodinách v úterý od 9:00 do 12:00hod. a ve čtvrtek od 13:00 do 16:00hod. Osobně na adrese Galerie SVKM, Hroznová 5, Praha 1, telefonicky výhradně v úředních hodinách na tel. čísle 257535796 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 25. září 2018 Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
mluvčí

Ke stažení:
Pokyny pro účastníky pro rok 2019, I. kolo (PDF)
Přihláška pro rok 2019 (PDF)