Oznámení

Oznámení o dočasném přerušení činnosti na Karlově mostě, Galerii pod širým nebem
V souvislosti s aktuální pandemickou situací na území Hlavního města Prahy a Usnesením vlády České republiky ze dne 21.10.2020 č. 1079 tímto oznamujeme dočasné přerušení veškeré činnosti na tržišti Karlův most Galerii pod širým nebem, a to po dobu trvání souvisejících obecně platných krizových opatření.

Oznámení o dočasném přerušení konání výběrových řízení a prodloužení platnosti stávajících licencí
V souvislosti s aktuální pandemickou situací na území Hlavního města Prahy a Usnesením vlády České republiky ze dne 21.10.2020 č. 1079 tímto oznamujeme dočasné přerušení konání stávajících a nezahajování nových výběrových řízení na Karlův most, Galerie pod širým nebem, předběžně do první poloviny roku 2021. Všechna stávající oprávnění, platná k datu 22.10.2020, zůstávají v platnosti po dobu, než bude konání výběrových řízení opět v plném rozsahu obnoveno; tento termín bude včas zveřejněn na našich webových stránkách.

Roman Kotrč, Ivan Hanzal
Mluvčí SVKM, spolku
kontakt : svkm@iol.cz

úřední hodiny naší kanceláře se do odvolání ruší

Máme nové facebookové stránky!

Prosíme, abyste stránky podpořili, jak můžete, je to propagace naší věci i každého z nás. Česká verze má momentálně prioritu, připravujeme i anglickou verzi, o které vás budeme informovat. 

https://www.facebook.com/karluv.most.vytvarnici

Co můžete udělat:
 – dát stránce like / to se mi líbí
– dávat like / to se mi líbí i jednotlivým příspěvkům, příspěvky sdílet na své profily.
– můžete také výslovně pozvat své přátele z Facebooku, aby dali stránce like / to se mi líbí (návod zašleme na požádání)

Na stránce už jsou ukázky příspěvků, které chceme pravidelně sdílet: představení jednotlivých členů, momentky z mostu, aktuální činnost Sdružení (vč. zásahů pořadatelské služby), články a videa z archivu Sdružení… Budeme rádi za vaše příspěvky, na požádání předáme kontakt na odpovědnou osobu.
Mějte prosím na paměti, že je to naše veřejná komunikace, tj. neperte tam případné špinavé prádlo. 

GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM

Vážení členové našeho spolku Sdružení výtvarníků Karlova mostu, přátele, kamarádi, sympatizanti a další účastníci provozu na Karlově mostě – GALERII POD ŠIRÝM NEBEM

Ve čtvrtek 3.9. proběhlo jednání na MHMP u radní pro kulturu paní Třeštíkové. Paní Třeštíková, její asistentka a asistent radního Scheinherra nás seznámili s jejich pohledem na budoucnost dění na Karlově mostě a případné důsledky na provoz a finanční požadavky spojené s tržištěm Karlův most. Chceme Vás seznámit s průběhem, jednáním i závěry, které nám paní radní sdělila.

Pokud budete mít zájem, přijďte v úterý 8.9. ve 13hodin před naši kancelář – Galerii na náměstí Kampa

Roman Kotrč, Ivan Hanzal
mluvčí Sdružení výtvarníků Karlova mostu

Oznámení o změně provozu na Karlově mostě a změně úředních hodin od 10.8. 2020

Vážení kolegové, držitelé licencí pro vystavování, prodej a veřejné produkce. Počínaje 10. srpnem 2020 Vám umožníme zakoupit licenci pro vystavování, prodej a veřejné produkce na Karlově mostě již na 7 dní v týdnu.

Úřední hodiny se mění  na úterý od 9:00hod do 12:00hod  a pátek od 9:00hod do 12:00hod.

Pokyny pro výtvarníky:
Licenci lze zakoupit i na delší časový úsek, na dny, které jsou zpřístupněny.
Ostatní pravidla zůstávají stejná.

Pokyny pro veřejné produkce:
Pravidla pro rezervaci a zakoupení licencí jsou stejná, jako bývala dříve.

Od 16. července 2020 je možné využívat i večerní frekvenci, tj. od 19:00hod do 22:00hod.

Vážení přátelé, další otázky Vám rádi zodpovíme v úředních hodinách, telefonem v době úředních hodin – tel: 257 535 796, nebo písemně e-mailem: svkm@iol.cz.

Prosíme Vás, abyste na nové informace upozornili i Vaše kolegy. Za SVKM Vás zdraví, mluvčí Roman Kotrč a Ivan Hanzal.

Oznámení 14.7. 2020

Vážení kolegové, držitelé licencí pro vystavování, prodej a veřejné produkce.

Počínaje 16. červencem 2020 Vám umožníme zakoupit licenci pro vystavování, prodej a veřejné produkce na Karlově mostě již na 5 dní v týdnu – jedná se o čtvrtek, pátek, sobotu, neděli a pondělí.

Úřední hodiny zůstávají v platnosti ve čtvrtek od 9:00hod do 12:00hod, na Vaše četné žádosti přidáváme ještě pátek od 10:00hod do 13:00hod.

Pokyny pro výtvarníky:

Licenci lze zakoupit i na delší časový úsek, na dny, které jsou zpřístupněny.
Ostatní pravidla zůstávají stejná.

Pokyny pro veřejné produkce:

Pravidla pro rezervaci a zakoupení licencí jsou stejná, jako bývala dříve.

Od 16. července 2020 je možné využívat i večerní frekvenci, tj. od 19:00hod do 22:00hod.

Vážení přátelé, další otázky Vám rádi zodpovíme v úředních hodinách, telefonem v době úředních hodin – tel: 257 535 796, nebo písemně e-mailem: svkm@iol.cz.

Uvedená pravidla platí do 31. července 2020 .

Prosíme Vás, abyste na nové informace upozornili i Vaše kolegy.

Za SVKM Vás zdraví, mluvčí Eva Koptová, Roman Kotrč, Ivan Hanzal.

Oznámení

Vážení držitelé licenci pro vystavování, prodej a veřejné produkce!

Znovu bychom Vás rádi informovali, jak jsme slíbili, o dalších změnách, týkajících se  zakoupení  licencí pro následující období.

Počínaje 1. červencem 2020 přidáváme možnost působit na Karlově mostě  4 dny v týdnu.

Jedná se o čtvrtek, pátek sobotu a neděli.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti nastává i změna úředních hodin pro zakoupení platných licencí.

Úřední hodiny budou nově ve čtvrtek od 9:00hod do 12:00hod., hodiny se přesouvají na dopoledne, aby bylo možné si licenci zakoupit i na čtvrtek.

Mluvčí SVKM, pan Hanzal a Kotrč, i nadále, od zpřístupnění možnosti na Karlově mostě

vystavovat, prodávat a provozovat veřejné produkce, obětavě suplují pořadatelskou službu.

Je tedy možné, požádat je, o vyhotovení licence v dalších dnech provozu na Karlově mostě.

Prosíme Vás, využívejte spíše více pro zakoupení licencí, hlavně úřední hodiny ve čtvrtek.

POKYNY pro výtvarníky :

Doposud bylo možné si zakoupit licenci jen pro nastávající víkend, následující po úředních hodinách. Nyní už je možné zakoupit licenci i pro další dny ( čtvrtky, pátky a víkendy).

Ostatní pravidla zůstávají stejná.

POKYNY pro veřejné produkce :

 Přihlédneme-li k situaci, kdy je Vás stále více odvážlivců, kteří chtějí vystupovat, musíme  se vrátit k pravidlům rezervace, jako v minulém období :

– rezervace budou jen pro kapely s více členy

– u jednotlivců či dvou účastníků zavádíme opět zakoupení licencí, v případě, že máte  

  zájem získat licenci na Vaše oblíbená místa a čas, na měsíc červenec, tento čtvrtek tj.   

  2.7.2020, v úředních hodinách

– též až do odvolání, není možné využívat večerní frekvenci od 19:00hod.

Dovolujeme si upozornit, že i nadále platí opatření, stanovená vládou v souvislosti s pandemií Covid. Dbejte prosím na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků Karlova mostu a Vašich klientů. Používejte ochranné prostředky a dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi lidmi ( zvýšeně platí u portrétistů, portrétující a zákazník).

Vážení přátelé, další otázky Vám rádi zodpovíme v úředních hodinách, telefonem v době úředních hodin – tel: 257 535 796, nebo na dotazy Vám rádi odpovíme písemně  emailem.

Uvedená pravidla platí do 15. července 2020 .  Prosíme Vás, abyste na nové informace upozornili i Vaše kolegy.

Děkujeme za pochopení, věříme, že situace se bude ve všech ohledech jen zlepšovat.

Za SVKM Vás zdraví, mluvčí Eva Koptová, Roman Kotrč, Ivan Hanzal

Oznámení

Vážení držitelé licenci pro vystavování, prodej a veřejné produkce,

rádi bychom Vás informovali o možnosti vrátit se s Vašimi stojany a hudebními nástroji na Karlův most.

Dle informací, které jsme získali na základě dotazů vznesených na kompetentní úřady a nařízeních vlády to možné je.

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod.

I.                     nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry

II.                    zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob

Pro činnost na Karlově mostě – tržišti – Galerii pod širým nebem-tato opatření zejména znamenají:

− zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech prostřednictvím informačních plakátů u vstupu na Karlův most-tržiště

− zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními zařízeními, nejméně 2 metry

 − aktivně se podílet a informovat potencionální zákazníky o nutnosti mezi sebou udržovat odstupy nejméně 2 metry,

 − umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa

 − při vystavování a prodeji je povinné, aby obsluhující prodejní zařízení, používal roušku a rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků

–  stejná pravidla a povinnosti je potřeba dodržovat i při veřejných vystoupeních

provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování výše uvedených pravidel

Žádáme Vás o prostudování, a hlavně dodržování výše uvedených pravidel. Je opravdu nutné, abychom na Karlově mostě, kde jsme veřejnosti nejvíce na očích, daná pravidla respektovali a především dodržovali. Budete tím chránit i sebe, své spolupracovníky, zákazníky i širokou veřejnost.

Vystavování, prodej a veřejné produkce bychom zatím umožnili pouze pátky, soboty a neděle.

Pravidla pro zakoupení licence na Karlův most. Úřední hodiny budou prozatím každý čtvrtek, v Galerii SVKM na Kampě, od 14. května 2020.

čtvrtek   13:00hod – 16:00hod

Vzhledem k tomu, že nevíme, kolik z Vás bude mít zájem využít nabízenou možnost, prosíme o zaslání Vašich požadavků – u výtvarníků datum prodeje, u veřejných produkcí datum, místo a čas produkce na náš email svkm@iol.cz

Vážení přátelé, další otázky Vám rádi zodpovíme v úředních hodinách, telefonem v době úředních hodin – tel: 257 535 796, nebo emailem.

O dalším dění Vás budeme informovat na webových stránkách ev. emailem. Prosíme Vás, abyste na informace upozornili i Vaše kolegy.

Za SVKM se na Vás těší, přejí hlavně zdraví, mluvčí Eva Koptová, Roman Kotrč, Ivan Hanzal

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝTVARNÉ KOMISE K VÝBĚRU SORTIMENTU PRO VYSTAVOVÁNÍ A PRODEJ NA KARLOVĚ MOSTĚ od 1. 1. 2020

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,
na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1
o zajištění organizace vystavování a prodeje a udržování pořádku na Karlově mostě
vyhlašuje
v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise
výtvarné výběrové řízení k výběru sortimentu
pro vystavování a prodej
v lokalitě Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2020 do 31.12.2023
,
které se koná dne

2. listopadu 2019 od 10:00 hod. do 16:00 hod.

v kulturním centru Dobeška Praha 4, Jasná I. 118 /6


Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby, v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:
grafické techniky, malba , kresba, fotografie, šperk,
drobná plastika.

Přihlášky k výběrovému řízení lze získat v Galerii SVKM, Hroznová 5, Praha 1 a na internetové adrese www.karluvmost.cz.
Účastnický poplatek řízení činí 1000,-Kč .
Způsob doručení vyplněné přihlášky:
Řádně vyplněnou přihlášku
– lze zaslat emailem na adresu svkm@iol.cz, v případě doručení přihlášky emailem, je nezbytně nutné přinést a odevzdat vlastnoručně podepsaný originál přihlášky při registraci k výběrovému řízení na Dobešce
zaslat na adresu SVKM, POB 106,118 00 Praha 011
-odevzdat v úředních hodinách SVKM, tj. v úterý od 09:00 do 12:00 nebo ve čtvrtek od 13:00 do 16:00 v Galerii SVKM, Hroznová 5, Praha 1
Přihlášku je nutno výše uvedenými způsoby doručit nejpozději do 24. října 2019 (v případě doručení poštou a emailem platí datum odeslání).
Účastnický poplatek 1000,-Kč zaplatí uchazeč v hotovosti na místě, před konáním výběrového řízení.

Další informace získáte v úředních hodinách v úterý od 9:00hod. do 12:00hod. a ve čtvrtek od 13:00hod. do 16:00hod.
Osobně na adrese Galerie SVKM, Hroznová 5, Praha 1, telefonicky výhradně v úředních hodinách na tel. čísle 257535796 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 19. září 2019
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
mluvčí

Ke stažení:
Pokyny pro účastníky pro rok 2020 (PDF)
Přihláška pro rok 2020 (PDF)

Konkurz k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2020

INFORMACE o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2020
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,
ve spolupráci s MČ PRAHA 1
tímto
vyhlašuje KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od 1.1. 2020,

v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.
Konkurzu se může ve stanoveném čase zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, především pražský a pražským prostředím formovaný, který včas podá přihlášku, na k tomu účelu připraveném formuláři, jemuž tato činnost na Karlově mostě nebyla v posledních pěti letech pro porušení Prodejního řádu Karlova mostu zakázána a zaplatil účastnický poplatek. (! Vystoupení varietního charakteru jsou k provozování na Karlově mostě nevhodná!)

Konkurz se uskuteční za účasti notáře podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě živou přehrávkou před členy komise. Ukázky budou posouzeny nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného názoru a cítění vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti.
Podrobnosti o průběhu a výsledcích konkurzu jsou uvedeny v Přihlášce. Přihlášky i Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě najdete na internetové adrese www.karluvmost.cz, informace též získáte v úředních hodinách v Galerii SVKM, Hroznová 5, Praha 1, v úterý 09hod.-12hod., čtvrtek 13hod.-16hod, nebo v době uvedené pro úřední hodiny na telefonním čísle 257535796, též na emailové adrese
svkm@ iol.cz

KONKURZ se uskuteční dne 30. listopadu 2019 od 10:00 hod.
v kulturním centru DOBEŠKA,
Praha 4, Jasná I. 118 /6.

(K výběru budou postupně zváni řádně přihlášení, přítomní uchazeči, zaregistrovaní do 13:00hod.)

Na kladný výsledek konkurzního řízení není právní nárok.

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
V Praze, dne 19. září 2019
mluvčí

Ke stažení:
Pokyny pro účastníky pro rok 2020 (PDF)
Přihláška pro rok 2020 (PDF)