Konkurz k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2020

INFORMACE o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2020
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,
ve spolupráci s MČ PRAHA 1
tímto
vyhlašuje KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od 1.1. 2020,

v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.
Konkurzu se může ve stanoveném čase zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, především pražský a pražským prostředím formovaný, který včas podá přihlášku, na k tomu účelu připraveném formuláři, jemuž tato činnost na Karlově mostě nebyla v posledních pěti letech pro porušení Prodejního řádu Karlova mostu zakázána a zaplatil účastnický poplatek. (! Vystoupení varietního charakteru jsou k provozování na Karlově mostě nevhodná!)

Konkurz se uskuteční za účasti notáře podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě živou přehrávkou před členy komise. Ukázky budou posouzeny nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného názoru a cítění vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti.
Podrobnosti o průběhu a výsledcích konkurzu jsou uvedeny v Přihlášce. Přihlášky i Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě najdete na internetové adrese www.karluvmost.cz, informace též získáte v úředních hodinách v Galerii SVKM, Hroznová 5, Praha 1, v úterý 09hod.-12hod., čtvrtek 13hod.-16hod, nebo v době uvedené pro úřední hodiny na telefonním čísle 257535796, též na emailové adrese
svkm@ iol.cz

KONKURZ se uskuteční dne 30. listopadu 2019 od 10:00 hod.
v kulturním centru DOBEŠKA,
Praha 4, Jasná I. 118 /6.

(K výběru budou postupně zváni řádně přihlášení, přítomní uchazeči, zaregistrovaní do 13:00hod.)

Na kladný výsledek konkurzního řízení není právní nárok.

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
V Praze, dne 19. září 2019
mluvčí

Ke stažení:
Pokyny pro účastníky pro rok 2020 (PDF)
Přihláška pro rok 2020 (PDF)