Oznámení

Vážení držitelé licenci pro vystavování, prodej a veřejné produkce,

rádi bychom Vás informovali o možnosti vrátit se s Vašimi stojany a hudebními nástroji na Karlův most.

Dle informací, které jsme získali na základě dotazů vznesených na kompetentní úřady a nařízeních vlády to možné je.

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod.

I.                     nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry

II.                    zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob

Pro činnost na Karlově mostě – tržišti – Galerii pod širým nebem-tato opatření zejména znamenají:

− zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech prostřednictvím informačních plakátů u vstupu na Karlův most-tržiště

− zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními zařízeními, nejméně 2 metry

 − aktivně se podílet a informovat potencionální zákazníky o nutnosti mezi sebou udržovat odstupy nejméně 2 metry,

 − umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa

 − při vystavování a prodeji je povinné, aby obsluhující prodejní zařízení, používal roušku a rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků

–  stejná pravidla a povinnosti je potřeba dodržovat i při veřejných vystoupeních

provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování výše uvedených pravidel

Žádáme Vás o prostudování, a hlavně dodržování výše uvedených pravidel. Je opravdu nutné, abychom na Karlově mostě, kde jsme veřejnosti nejvíce na očích, daná pravidla respektovali a především dodržovali. Budete tím chránit i sebe, své spolupracovníky, zákazníky i širokou veřejnost.

Vystavování, prodej a veřejné produkce bychom zatím umožnili pouze pátky, soboty a neděle.

Pravidla pro zakoupení licence na Karlův most. Úřední hodiny budou prozatím každý čtvrtek, v Galerii SVKM na Kampě, od 14. května 2020.

čtvrtek   13:00hod – 16:00hod

Vzhledem k tomu, že nevíme, kolik z Vás bude mít zájem využít nabízenou možnost, prosíme o zaslání Vašich požadavků – u výtvarníků datum prodeje, u veřejných produkcí datum, místo a čas produkce na náš email svkm@iol.cz

Vážení přátelé, další otázky Vám rádi zodpovíme v úředních hodinách, telefonem v době úředních hodin – tel: 257 535 796, nebo emailem.

O dalším dění Vás budeme informovat na webových stránkách ev. emailem. Prosíme Vás, abyste na informace upozornili i Vaše kolegy.

Za SVKM se na Vás těší, přejí hlavně zdraví, mluvčí Eva Koptová, Roman Kotrč, Ivan Hanzal