Oznámení o zahájení provozu na Karlově mostě, Galerii pod širým nebem

V souvislosti s aktuální pandemickou situací a jejím rozvolňování epidemiologických opatření projednané vládou České republiky ze dne 5. května 2021, s účinností ode dne 10. května 2021, tímto oznamujeme zahájení provozu na tržišti Karlův most, Galerii pod širým nebem od pondělí 10. května 2021.

Pro zájemce o vystavování a prodej bude naše kancelář opět otevřena v pondělí 10. května od 13:00 do 16:00 hodin a následně každý pátek od 9:00 hodin do 12:00 hodin.

Po dobu trvání současných obecně platných krizových opatření. Je třeba dodržovat mezi prodejními zařízeními minimální odstup 2 m a každé zařízení vybaveno dezinfekcí. Je třeba dbát na dvoumetrové rozestupy osob. Doporučujeme používání respirátorů dle nařízení vlády.

Hudební produkce jsou od 22.5. povoleny pouze instrumentálně bez zpěvu, maximální počet diváků, včetně hudebníků je 50.

Požadavky držitelů licence na získání povolení k vystavování, prodeji a veřejným produkcím budeme řešit osobně v kanceláři v úředních hodinách. Držitelům licence bude zaslán informační email.