Oznámení

Vážení držitelé licenci pro vystavování, prodej a veřejné produkce!

Znovu bychom Vás rádi informovali, jak jsme slíbili, o dalších změnách, týkajících se  zakoupení  licencí pro následující období.

Počínaje 1. červencem 2020 přidáváme možnost působit na Karlově mostě  4 dny v týdnu.

Jedná se o čtvrtek, pátek sobotu a neděli.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti nastává i změna úředních hodin pro zakoupení platných licencí.

Úřední hodiny budou nově ve čtvrtek od 9:00hod do 12:00hod., hodiny se přesouvají na dopoledne, aby bylo možné si licenci zakoupit i na čtvrtek.

Mluvčí SVKM, pan Hanzal a Kotrč, i nadále, od zpřístupnění možnosti na Karlově mostě

vystavovat, prodávat a provozovat veřejné produkce, obětavě suplují pořadatelskou službu.

Je tedy možné, požádat je, o vyhotovení licence v dalších dnech provozu na Karlově mostě.

Prosíme Vás, využívejte spíše více pro zakoupení licencí, hlavně úřední hodiny ve čtvrtek.

POKYNY pro výtvarníky :

Doposud bylo možné si zakoupit licenci jen pro nastávající víkend, následující po úředních hodinách. Nyní už je možné zakoupit licenci i pro další dny ( čtvrtky, pátky a víkendy).

Ostatní pravidla zůstávají stejná.

POKYNY pro veřejné produkce :

 Přihlédneme-li k situaci, kdy je Vás stále více odvážlivců, kteří chtějí vystupovat, musíme  se vrátit k pravidlům rezervace, jako v minulém období :

– rezervace budou jen pro kapely s více členy

– u jednotlivců či dvou účastníků zavádíme opět zakoupení licencí, v případě, že máte  

  zájem získat licenci na Vaše oblíbená místa a čas, na měsíc červenec, tento čtvrtek tj.   

  2.7.2020, v úředních hodinách

– též až do odvolání, není možné využívat večerní frekvenci od 19:00hod.

Dovolujeme si upozornit, že i nadále platí opatření, stanovená vládou v souvislosti s pandemií Covid. Dbejte prosím na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků Karlova mostu a Vašich klientů. Používejte ochranné prostředky a dodržujte dostatečnou vzdálenost mezi lidmi ( zvýšeně platí u portrétistů, portrétující a zákazník).

Vážení přátelé, další otázky Vám rádi zodpovíme v úředních hodinách, telefonem v době úředních hodin – tel: 257 535 796, nebo na dotazy Vám rádi odpovíme písemně  emailem.

Uvedená pravidla platí do 15. července 2020 .  Prosíme Vás, abyste na nové informace upozornili i Vaše kolegy.

Děkujeme za pochopení, věříme, že situace se bude ve všech ohledech jen zlepšovat.

Za SVKM Vás zdraví, mluvčí Eva Koptová, Roman Kotrč, Ivan Hanzal