OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝTVARNÉ KOMISE K VÝBĚRU SORTIMENTU PRO VYSTAVOVÁNÍ A PRODEJ NA KARLOVĚ MOSTĚ od 1. 1. 2022

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,
na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1
o zajištění organizace vystavování a prodeje a udržování pořádku na Karlově mostě
vyhlašuje
v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise


výtvarné výběrové řízení k výběru sortimentu pro vystavování
a prodej
v lokalitě Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2022 do 31.12.2024
,


které se koná dne
6. listopadu 2021 od 10:00 hod. do 16:00 hod.

v kulturním centru Dobeška Praha 4, Jasná I. 118 /6

Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby, v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:
grafické techniky, malba , kresba, fotografie, šperk,
drobná plastika.

Stávajícím držitelům Průkazu k vystavování a prodeji na Karlově mostě se z důvodu koronavirových uzavření provozu tržiště Karlův most v r.2020 a 2021, prodlužuje platnost Průkazu o 1rok

Přihlášky k výběrovému řízení lze získat v Galerii SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 a na internetové adrese www.karluvmost.cz u tohoto článku dole jako příloha v PDF. Účastnický poplatek řízení činí 1000,-Kč .


Způsob doručení vyplněné přihlášky:
Řádně vyplněnou přihlášku
-lze zaslat emailem na adresu svkm@iol.cz, v případě doručení přihlášky emailem, je nezbytně nutné přinést a odevzdat vlastnoručně podepsaný originál přihlášky při registraci k výběrovému řízení na Dobešce
zaslat na adresu SVKM, POB 106,118 00 Praha 011
odevzdat v úředních hodinách SVKM, tj. v pátek od 09:00 do 12:00 v Galerii SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1


Přihlášku je nutno výše uvedenými způsoby doručit nejpozději do 30. října 2021
(v případě doručení poštou a emailem platí datum odeslání).
Účastnický poplatek 1000,-Kč zaplatí uchazeč v hotovosti na místě, před konáním výběrového řízení.

Další informace získáte v úředních hodinách v pátek od 9:00hod. do 12:00hod. Osobně na adrese Galerie SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1, telefonicky výhradně v úředních hodinách na tel. čísle 257535796 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 29. září 2021 Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
Roman Kotrč, Ivan Hanzal mluvčí

Přílohy ke stažení:

Přihláška 2022 (PDF)
Pokyny pro účastníky VVK 2022 (PDF)