KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2024

INFORMACE  o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k novému výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2024

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,  ve spolupráci s MČ  PRAHA 1 tímto vyhlašuje KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2024, v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.

Konkurzu se může ve stanoveném čase zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, který včas podá přihlášku, na k tomu účelu připraveném formuláři, jemuž tato činnost na Karlově mostě nebyla v posledních pěti letech pro porušení Prodejního řádu Karlova mostu zakázána a zaplatil účastnický poplatek. (!Vystoupení varietního charakteru jsou k provozování na Karlově mostě nevhodná!)

Konkurz se uskuteční za účasti notáře, podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě. Ukázky, pouze živé přehrávky, jsou posuzovány nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného názoru a cítění vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti.

Podrobnosti o průběhu a výsledcích konkurzu jsou uvedeny v Přihlášce. Přihlášku k vyplnění i Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě najdete na internetové adrese www.karluvmost.cz , v kanceláři SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 – Malá Strana  (tel. 257 535 796,  pouze v úředních hodinách v pátek 09-12hod,).

KONKURZ se uskuteční dne 26. listopadu  2023  od 09:00 hod.  
v kulturním centru DOBEŠKA,
Praha 4,  Jasná I. 118 /6.

(K výběru budou postupně zváni řádně přihlášení, přítomní uchazeči, zaregistrovaní do 12:00hod.)

Na kladný výsledek konkurzního řízení není právní nárok.

V Praze, dne 10. října 2023
 Za Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
Roman Kotrč, Ivan Hanzal, mluvčí

Dokumenty
Pokyny pro rok 2024 (PDF)
Přihláška pro rok 2024 (PDF)

Oznámení o konání výtvarné komise k výběru sortimentu pro vystavování a prodej na Karlově mostě od 1. 1. 2024

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek, na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1 o zajištění organizace vystavování, prodeje  a udržování pořádku na Karlově mostě

vyhlašuje
v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise
    výtvarné výběrové řízení k výběru sortimentu pro vystavování a prodej v lokalitě  Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2024 do 31.12.2026, které se koná dne
           11. listopadu 2022 od 09:00 hod. do 15:00 hod.
v kulturním centru Dobeška Praha 4, Jasná I. 118 /6

Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby, v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:

grafické techniky, malba , kresba, fotografie, šperk, drobná plastika.

Přihlášky k výběrovému řízení lze získat v Galerii SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 a na internetové adrese www.karluvmost.cz.  Účastnický poplatek řízení činí 1000,-Kč .

Způsob doručení vyplněné přihlášky:

Řádně vyplněnou přihlášku

-lze zaslat emailem na adresu svkm@iol.cz, v případě doručení přihlášky emailem, je nezbytně   nutné přinést a odevzdat vlastnoručně podepsaný originál přihlášky, při registraci k výběrovému řízení v kulturním centru Dobeška

-zaslat na adresu SVKM,spolek, Hroznová 493/5, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

-odevzdat v úředních hodinách SVKM, tj. v pátek od 09:00 do 12:00 v Galerii – kanceláři SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 Malá Strana

Přihlášku je nutno výše uvedenými způsoby doručit nejpozději do 6. listopadu 2023 (v případě doručení poštou a emailem platí datum odeslání).

Účastnický poplatek 1000,-Kč zaplatí uchazeč v hotovosti na místě, před konáním výběrového řízení.

Další informace získáte v úředních hodinách v pátek od 9:00hod. do 12:00hod. Osobně na adrese Galerie –  kancelář SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1, telefonicky výhradně v úředních hodinách na tel. čísle +420 257 535 796 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 30. září 2023          
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
Roman Kotrč, Ivan Hanzal, mluvčí

Dokumenty
Přihláška pro rok 2024 (PDF)
Pokyny (PDF¨)

Oznámení o změně provozu na Karlově mostě

Vážení kolegové, držitelé licencí pro vystavování, prodej a veřejné produkce, vážení návštěvníci Karlova mostu

 V neděli dne 7. května 2023 bude provoz na Karlově mostě, z důvodu konání akce Prague International Marathon, v ranních hodinách omezen. Vystavovat,  prodávat a provozovat veřejné produkce bude možné po 10:00.

V pondělí dne 15. května 2023 bude provoz na Karlově mostě omezen Svatojánským průvodem a slavností NAVALIS 2023 v rámci oslav sv. Jana Nepomuckého. Vystavovat, prodávat a provozovat veřejné produkce bude možné do 18:50.

Za SVKM, spolek. Roman Kotrč a Ivan Hanzal

OZNÁMENÍ o vydávání licencí pro výtvarníky a veřejné produkce na tržišti Karlův most pro rok 2023

Vážení držitelé licence pro vystavování, prodej a veřejné produkce na Karlově mostě. Oznamujeme že od pátku 16.12. budeme vydávat i licence s průkazem na tržiště Karlův most na rok 2023. Toto se týká  i výtvarníků úspěšných na výtvarném výběrovém řízení, konaném dne 12.11.2023 a také úspěšných jednotlivců i skupin ve výběru veřejných produkcí na Karlův most, konaném 26.11.2023 . Pro bližší informace nás kontaktujte v úředních hodinách telefonicky.

V Praze, dne 14. prosince 2022
Za Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
mluvčí

KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2023,v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě

INFORMACE  o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k novému výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2023

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,  ve spolupráci s MČ PRAHA 1 tímto vyhlašuje KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2023, v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.

Konkurzu se může ve stanoveném čase zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, především pražský a pražským prostředím formovaný, který včas podá přihlášku, na k tomu účelu připraveném formuláři, jemuž tato činnost na Karlově mostě nebyla v posledních pěti letech pro porušení Prodejního řádu Karlova mostu zakázána a zaplatil účastnický poplatek. (!Vystoupení varietního charakteru jsou k provozování na Karlově mostě nevhodná!)

Konkurz se uskuteční za účasti notáře, podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě. Ukázky, pouze živé přehrávky, jsou posuzovány nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného názoru a cítění vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti.

Podrobnosti o průběhu a výsledcích konkurzu jsou uvedeny v Přihlášce. Přihlášku k vyplnění i Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě najdete zde , v kanceláři SVKM v Praze 1, Hroznová 493/5  (tel. 257 535 796,  pouze v úředních hodinách v pátek 09-12hod,).

KONKURZ se uskuteční dne 26. listopadu 2022 od 10:00 hod.  
v kulturním centru DOBEŠKA,
Praha 4,  Jasná I. 1181 /6.

(K výběru budou postupně zváni řádně přihlášení, přítomní uchazeči, zaregistrovaní do 13:00hod.)
Na kladný výsledek konkurzního řízení není právní nárok.

V Praze, dne 22. září 2022
Za Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
mluvčí

Dokumenty:
Přihláška (PDF)
Pokyny pro účastníky (PDF)

OZNÁMENÍ o konání výtvarné komise k výběru sortimentu pro vystavování a prodej na Karlově mostě

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,
na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1
o zajištění organizace vystavování a prodeje  a udržování pořádku na Karlově mostě

vyhlašuje

v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise
výtvarné výběrové řízení k výběru sortimentu pro vystavování  a prodej v lokalitě  Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2023 do 31.12.2025, které se koná dne

12. listopadu 2022 od 10:00 hod. do 16:00 hod.

v kulturním centru Dobeška Praha 4, Jasná I. 1181/6

Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby, v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:

grafické techniky, malba , kresba, fotografie, šperk, drobná plastika.

Přihlášky k výběrovému řízení lze získat v Galerii SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 a zde.  Účastnický poplatek řízení činí 1000,-Kč .

Způsob doručení vyplněné přihlášky:
Řádně vyplněnou přihlášku

-lze zaslat emailem na adresu svkm@iol.cz, v případě doručení přihlášky emailem, je nezbytně nutné přinést a odevzdat vlastnoručně podepsaný originál přihlášky při registraci k výběrovému řízení na Dobešce

-zaslat na adresu SVKM, POB 106,118 00 Praha 011

-odevzdat v úředních hodinách SVKM, tj. v pátek od 09:00 do 12:00 v Galerii – kanceláři SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 Malá Strana, popř. datovou zprávou do datové schránky spolku s ID: 2n9jqk7

Přihlášku je nutno výše uvedenými způsoby doručit nejpozději do 6. listopadu 2022 (v případě doručení poštou, datovou schránkou a emailem platí datum odeslání).

Účastnický poplatek 1000,-Kč zaplatí uchazeč v hotovosti na místě, před konáním výběrového řízení.

Další informace získáte v úředních hodinách v pátek od 9:00hod. do 12:00hod. Osobně na adrese Galerie –  kancelář SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1, telefonicky výhradně v úředních hodinách na tel. čísle 257535796 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 22. září 2022                                                   
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
Roman Kotrč, Ivan Hanzal mluvčí

Dokumenty:
Přihláška účastníka (PDF)
Pokyny pro účastníky (PDF)

Oznámení o změně provozu na Karlově mostě

Vážení kolegové, držitelé licencí pro vystavování, prodej a veřejné produkce, vážení návštěvníci Karlova mostu

V neděli dne 8. května 2022 se bude provoz na Karlově mostě, z důvodu konání akce VOLSWAGEN PRAGUE MARATHON, v ranních hodinách omezen. Vystavovat, prodávat a provozovat veřejné produkce bude možné po 10:00 hod.

V neděli dne 15. května 2022 bude provoz na Karlově mostě omezen Svatojánským průvodem a slavností NAVALIS 2022 v rámci oslav sv.Jana Nepomuckého. Vystavovat, prodávat a provozovat veřejné produkce bude možné do 18:50 hod.