KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2024

INFORMACE  o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k novému výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2024

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,  ve spolupráci s MČ  PRAHA 1 tímto vyhlašuje KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2024, v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.

Konkurzu se může ve stanoveném čase zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, který včas podá přihlášku, na k tomu účelu připraveném formuláři, jemuž tato činnost na Karlově mostě nebyla v posledních pěti letech pro porušení Prodejního řádu Karlova mostu zakázána a zaplatil účastnický poplatek. (!Vystoupení varietního charakteru jsou k provozování na Karlově mostě nevhodná!)

Konkurz se uskuteční za účasti notáře, podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě. Ukázky, pouze živé přehrávky, jsou posuzovány nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného názoru a cítění vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti.

Podrobnosti o průběhu a výsledcích konkurzu jsou uvedeny v Přihlášce. Přihlášku k vyplnění i Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě najdete na internetové adrese www.karluvmost.cz , v kanceláři SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 – Malá Strana  (tel. 257 535 796,  pouze v úředních hodinách v pátek 09-12hod,).

KONKURZ se uskuteční dne 26. listopadu  2023  od 09:00 hod.  
v kulturním centru DOBEŠKA,
Praha 4,  Jasná I. 118 /6.

(K výběru budou postupně zváni řádně přihlášení, přítomní uchazeči, zaregistrovaní do 12:00hod.)

Na kladný výsledek konkurzního řízení není právní nárok.

V Praze, dne 10. října 2023
 Za Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
Roman Kotrč, Ivan Hanzal, mluvčí

Dokumenty
Pokyny pro rok 2024 (PDF)
Přihláška pro rok 2024 (PDF)