Upozornění na dočasnou změnu místa úředních hodin kanceláře SVKM, spolku.

V sobotu 9.6.2018 došlo v kanceláři SVKM, spolku, v ulici Vlašská 13, Praha 1 k havárii kanalizace. Z těchto důvodů zde bude přerušen provoz.
V úředních hodinách tj. v úterý od 9:00 do 12:00 hod. a ve čtvrtek
od 13:00 do 16:00 hod. nás najdete v Galerii SVKM, Hroznová 4, Praha 1, vchod z Kampy. Zde budeme i vydávat licence pro výtvarníky a veřejné produkce.
V době úředních hodin lze pro informace volat na tel. 257535796.

V Praze 10. června 2018, mluvčí SVKM

Oznámení o konání výtvarné komise k výběru sortimentu k vystavování a prodeji na Karlově mostě od 1. 1. 2018

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝTVARNÉ KOMISE K VÝBĚRU SORTIMENTU K VYSTAVOVÁNÍ A PRODEJI NA KARLOVĚ MOSTĚ od 1. 1. 2018

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,
na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1
o zajištění organizace prodeje a udržování pořádku v lokalitě Karlův most
vyhlašuje
v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise k výběru sortimentu k vystavování a prodeji
v lokalitě Karlův most
výtvarné výběrové řízení sortimentu k vystavování a prodeji
v lokalitě Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2018 do 31.12.2020,
které se koná
dne 11. listopadu 2017
od 10:00 do 16:00 hod. v kulturním centru Dobeška,
Praha 4, Jasná I. 118 /6

Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby,
v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:

g r a f i k a, m a l b a , k r e s b a, f o t o g r a f i e, š p e r k,
d r o b n á   p l a s t i k a.

Přihlášky k výběrovému řízení a jeho podmínky lze získat v kanceláři SVKM, Praha 1, Vlašská č.13 a na internetové adrese www.karluvmost.cz. Účastnický poplatek činí 1000,-Kč

Řádně vyplněnou přihlášku (zde ke stažení v PDF) odevzdají zájemci do 31. října 2017 v kanceláři SVKM, nebo do výše uvedeného data zašlou na adresu: SVKM, spolek, POB 106, Praha 011, 118 00.
Přihlášky nelze zasílat elektronickou poštou!
Účastnický poplatek zaplatí uchazeči hotově na místě, před konáním výběrové komise.

Veškeré další informace budou poskytovány v kanceláři SVKM, spolek, Vlašská ul. 591/13 Praha 1, v úředních hodinách v úterý od 9:00 do 12:00hod. a ve čtvrtek od 13:00 do 16:00hod. osobně, nebo telefonicky na tel. čísle 257531088 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 26. září 2017 Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
mluvčí

 

Ke stažení:
Pokyny pro účastníky řízení v PDF
Přihláška v PDF

Konkurz k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě

INFORMACE o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k novému výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2018

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek, ve spolupráci s MČ PRAHA 1
tímto
vyhlašuje KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2018,
v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.

Konkurzu se může ve stanoveném čase zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, především pražský a pražským prostředím formovaný, který včas podá přihlášku, na k tomu účelu připraveném formuláři, jemuž tato činnost na Karlově mostě nebyla v posledních pěti letech pro porušení Prodejního řádu Karlova mostu zakázána a zaplatil účastnický poplatek. (!Vystoupení varietního charakteru jsou k provozování na Karlově mostě nevhodná!)
Konkurz se uskuteční za účasti notáře podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě živou přehrávkou před členy komise. Ukázky budou posouzeny nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného názoru a cítění vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti.
Podrobnosti o průběhu a výsledcích konkurzu jsou uvedeny v Přihlášce. Přihláška i Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě najdete na internetové adrese www.karluvmost.cz a v kanceláři SVKM, spolek v Praze 1, Vlašská 13 (tel. 257 531 088, úřední hodiny úterý 09-12hod, čtvrtek 13-16hod.)

KONKURZ se uskuteční dne 2. prosince 2017 od 10:00 hod.
v kulturním centru DOBEŠKA,
Praha 4, Jasná I. 118 /6.

(K výběru budou postupně zváni řádně přihlášení, přítomní uchazeči, zaregistrovaní do 13:00hod.)
Na kladný výsledek konkurzního řízení není právní nárok.

V Praze, dne 26. září 2017
Za Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
Ing. Eva Koptová, Roman Kotrč, Ivan Hanzal
mluvčí

Ke stažení:
Přihláška ke konkurzu (PDF)
Pokyny pro rok 2018 (PDF)