KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2019

INFORMACE o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k novému výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2019

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek, ve spolupráci s MČ PRAHA 1
tímto vyhlašuje KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2019,v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.

Konkurzu se může ve stanoveném čase zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, především pražský a pražským prostředím formovaný, který včas podá přihlášku, na k tomu účelu připraveném formuláři, jemuž tato činnost na Karlově mostě nebyla v posledních pěti letech pro porušení Prodejního řádu Karlova mostu zakázána a zaplatil účastnický poplatek. (!Vystoupení varietního charakteru jsou k provozování na Karlově mostě nevhodná!)
Konkurz se uskuteční za účasti notáře, podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě. Ukázky, pouze živé přehrávky, jsou posuzovány nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného názoru a cítění vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti.
Podrobnosti o průběhu a výsledcích konkurzu jsou uvedeny v Přihlášce. Přihlášku k vyplnění i Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě najdete na internetové adrese www.karluvmost.cz , v náhradní kanceláři SVKM, v Galerii SVKM, v Praze 1, Hroznová 5 (tel. 257 535 796, pouze v úředních hodinách úterý 09-12hod, čtvrtek 13-16hod. ) a v infocentru MČ Prahy 1, Vodičkova 18.

KONKURZ se uskuteční dne 1. prosince 2018 od 10:00 hod.
v kulturním centru DOBEŠKA,
Praha 4, Jasná I. 118 /6.
(K výběru budou postupně zváni řádně přihlášení, přítomní uchazeči, zaregistrovaní do 13:00hod.)
Na kladný výsledek konkurzního řízení není právní nárok.

V Praze, dne 25. září 2018
Za Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
mluvčí

Ke stažení:
Pokyny pro účastníky konkurzu pro rok 2019 (PDF)
Přihláška pro rok 2019 (PDF)

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝTVARNÉ KOMISE K VÝBĚRU SORTIMENTU K VYSTAVOVÁNÍ A PRODEJI NA KARLOVĚ MOSTĚ od 1. 1. 2019

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek, na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1 o zajištění organizace vystavování a prodeje a udržování pořádku na Karlově mostě vyhlašuje
v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise k výběru sortimentu k vystavování a prodeji v lokalitě Karlův most
výtvarné výběrové řízení sortimentu k vystavování a prodeji
v lokalitě Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2019 do 31.12.2021,
které se koná ve dnech
3. listopadu 2018 od 09:00 hod. do 17:00 hod.
4. listopadu 2018 od 10:00 hod. do 13:00 hod.
v kulturním centru Dobeška Praha 4, Jasná I. 118 /6
Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby, v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:
g r a f i k a,  m a l b a,  k r e s b a,  f o t o g r a f i e,  š p e r k, d r o b n á   p l a s t i k a.

Přihlášky k výběrovému řízení lze získat v Galerii SVKM, Hroznová 5, Praha 1, v infocentru MČ Prahy 1, Vodičkova 18, Praha 1 a na internetové adrese www.karluvmost.cz. Účastnický poplatek řízení činí 1000,-Kč .

Způsob doručení vyplněné přihlášky:
Řádně vyplněnou přihlášku
– lze zaslat emailem na adresu svkm@iol.cz, v případě doručení přihlášky emailem, je nezbytně nutné přinést a odevzdat vlastnoručně podepsaný originál přihlášky při registraci k výběrovému řízení na Dobešce

– zaslat na adresu SVKM, POB 106,118 00 Praha 011

– odevztat v úředních hodinách SVKM, tj. v úterý od 09:00 do 12:00 nebo ve čtvrtek od 13:00 do 16:00 v Galerii, Hroznová 5, Praha 1

Přihlášku je nutno výše uvedenými způsoby doručit nejpozději do 28. října 2018 ( platí datum doručení, osobně či emailem, při odeslání poštou platí datum odeslání poštovní zásilky).
Účastnický poplatek 1000,-Kč zaplatí uchazeč v hotovosti na místě, před konáním výběrové komise.

Další informace získáte v úředních hodinách v úterý od 9:00 do 12:00hod. a ve čtvrtek od 13:00 do 16:00hod. Osobně na adrese Galerie SVKM, Hroznová 5, Praha 1, telefonicky výhradně v úředních hodinách na tel. čísle 257535796 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 25. září 2018 Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
mluvčí

Ke stažení:
Pokyny pro účastníky pro rok 2019, I. kolo (PDF)
Přihláška pro rok 2019 (PDF)

Upozornění na dočasnou změnu místa úředních hodin kanceláře SVKM, spolku.

V sobotu 9.6.2018 došlo v kanceláři SVKM, spolku, v ulici Vlašská 13, Praha 1 k havárii kanalizace. Z těchto důvodů zde bude přerušen provoz.
V úředních hodinách tj. v úterý od 9:00 do 12:00 hod. a ve čtvrtek
od 13:00 do 16:00 hod. nás najdete v Galerii SVKM, Hroznová 4, Praha 1, vchod z Kampy. Zde budeme i vydávat licence pro výtvarníky a veřejné produkce.
V době úředních hodin lze pro informace volat na tel. 257535796.

V Praze 10. června 2018, mluvčí SVKM