OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝTVARNÉ KOMISE K VÝBĚRU SORTIMENTU PRO VYSTAVOVÁNÍ A PRODEJ NA KARLOVĚ MOSTĚ od 1. 1. 2020

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,
na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1
o zajištění organizace vystavování a prodeje a udržování pořádku na Karlově mostě
vyhlašuje
v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise
výtvarné výběrové řízení k výběru sortimentu
pro vystavování a prodej
v lokalitě Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2020 do 31.12.2023
,
které se koná dne

2. listopadu 2019 od 10:00 hod. do 16:00 hod.

v kulturním centru Dobeška Praha 4, Jasná I. 118 /6


Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby, v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:
grafické techniky, malba , kresba, fotografie, šperk,
drobná plastika.

Přihlášky k výběrovému řízení lze získat v Galerii SVKM, Hroznová 5, Praha 1 a na internetové adrese www.karluvmost.cz.
Účastnický poplatek řízení činí 1000,-Kč .
Způsob doručení vyplněné přihlášky:
Řádně vyplněnou přihlášku
– lze zaslat emailem na adresu svkm@iol.cz, v případě doručení přihlášky emailem, je nezbytně nutné přinést a odevzdat vlastnoručně podepsaný originál přihlášky při registraci k výběrovému řízení na Dobešce
zaslat na adresu SVKM, POB 106,118 00 Praha 011
-odevzdat v úředních hodinách SVKM, tj. v úterý od 09:00 do 12:00 nebo ve čtvrtek od 13:00 do 16:00 v Galerii SVKM, Hroznová 5, Praha 1
Přihlášku je nutno výše uvedenými způsoby doručit nejpozději do 24. října 2019 (v případě doručení poštou a emailem platí datum odeslání).
Účastnický poplatek 1000,-Kč zaplatí uchazeč v hotovosti na místě, před konáním výběrového řízení.

Další informace získáte v úředních hodinách v úterý od 9:00hod. do 12:00hod. a ve čtvrtek od 13:00hod. do 16:00hod.
Osobně na adrese Galerie SVKM, Hroznová 5, Praha 1, telefonicky výhradně v úředních hodinách na tel. čísle 257535796 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 19. září 2019
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
mluvčí

Ke stažení:
Pokyny pro účastníky pro rok 2020 (PDF)
Přihláška pro rok 2020 (PDF)

Konkurz k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od roku 2020

INFORMACE o podmíněném vyhlášení, podmínkách a průběhu konkurzu k výběru veřejných produkcí vhodných k provozování na Karlově mostě od roku 2020
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,
ve spolupráci s MČ PRAHA 1
tímto
vyhlašuje KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od 1.1. 2020,

v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.
Konkurzu se může ve stanoveném čase zúčastnit zájemce o veřejné vystupování na Karlově mostě s hudební, loutkohereckou či jinou divadelní produkcí vhodnou k veřejnému provozování na Karlově mostě, především pražský a pražským prostředím formovaný, který včas podá přihlášku, na k tomu účelu připraveném formuláři, jemuž tato činnost na Karlově mostě nebyla v posledních pěti letech pro porušení Prodejního řádu Karlova mostu zakázána a zaplatil účastnický poplatek. (! Vystoupení varietního charakteru jsou k provozování na Karlově mostě nevhodná!)

Konkurz se uskuteční za účasti notáře podle Zásad pro povolování veřejných produkcí na Karlově mostě živou přehrávkou před členy komise. Ukázky budou posouzeny nezávislou odbornou komisí, která dle svého osobního odborného názoru a cítění vyloučí ukázky k sledovanému účelu nevhodné a zbývající seřadí dle vhodnosti.
Podrobnosti o průběhu a výsledcích konkurzu jsou uvedeny v Přihlášce. Přihlášky i Zásady povolování veřejných produkcí na Karlově mostě najdete na internetové adrese www.karluvmost.cz, informace též získáte v úředních hodinách v Galerii SVKM, Hroznová 5, Praha 1, v úterý 09hod.-12hod., čtvrtek 13hod.-16hod, nebo v době uvedené pro úřední hodiny na telefonním čísle 257535796, též na emailové adrese
svkm@ iol.cz

KONKURZ se uskuteční dne 30. listopadu 2019 od 10:00 hod.
v kulturním centru DOBEŠKA,
Praha 4, Jasná I. 118 /6.

(K výběru budou postupně zváni řádně přihlášení, přítomní uchazeči, zaregistrovaní do 13:00hod.)

Na kladný výsledek konkurzního řízení není právní nárok.

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
V Praze, dne 19. září 2019
mluvčí

Ke stažení:
Pokyny pro účastníky pro rok 2020 (PDF)
Přihláška pro rok 2020 (PDF)