Oznámení o úředních hodinách na Karlově mostě, Galerii pod širým nebem prosinec 2021 a leden 2022

Otevřena kancelář našeho spolku bude v těchto termínech:

Pátek 17.12. 2021 9:00 až 12:00 hodin
Čtvrtek 23.12. 2021 9:00 až 12:00 hodin
Pátek 31.12.2021 9:00 až 12:00 hodin

Pátek 7.1.2022 9:00 až 12:00 hodin a dále v roce 2022 vždy v pátek 9:00 – 12:00hod

Další Informace o změnách od roku 2022 je možné získat v úředních hodinách u nás v kanceláři.

Za SVKM mluvčí Roman Kotrč a Ivan Hanzal

Oznámení o opatřeních provozu na Karlově mostě, Galerii pod širým nebem

Od 22.11.2021 po dobu trvání současných proticovidových nařízení vlády, je třeba dodržovat mezi prodejními stojany minimální odstup 2 m a každé zařízení musí být vybaveno dezinfekcí. Dbejte na dvoumetrové rozestupy osob. U veřejných produkcí musíte dodržet odstup přihlížejících minimálně 2 metry. Doporučujeme sledovat a dodržovat aktuální nařízení vlády.
Za SVKM mluvčí Roman Kotrč a Ivan Hanzal

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝTVARNÉ KOMISE K VÝBĚRU SORTIMENTU PRO VYSTAVOVÁNÍ A PRODEJ NA KARLOVĚ MOSTĚ od 1. 1. 2022

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,
na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1
o zajištění organizace vystavování a prodeje a udržování pořádku na Karlově mostě
vyhlašuje
v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise


výtvarné výběrové řízení k výběru sortimentu pro vystavování
a prodej
v lokalitě Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2022 do 31.12.2024
,


které se koná dne
6. listopadu 2021 od 10:00 hod. do 16:00 hod.

v kulturním centru Dobeška Praha 4, Jasná I. 118 /6

Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby, v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:
grafické techniky, malba , kresba, fotografie, šperk,
drobná plastika.

Stávajícím držitelům Průkazu k vystavování a prodeji na Karlově mostě se z důvodu koronavirových uzavření provozu tržiště Karlův most v r.2020 a 2021, prodlužuje platnost Průkazu o 1rok

Přihlášky k výběrovému řízení lze získat v Galerii SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 a na internetové adrese www.karluvmost.cz u tohoto článku dole jako příloha v PDF. Účastnický poplatek řízení činí 1000,-Kč .


Způsob doručení vyplněné přihlášky:
Řádně vyplněnou přihlášku
-lze zaslat emailem na adresu svkm@iol.cz, v případě doručení přihlášky emailem, je nezbytně nutné přinést a odevzdat vlastnoručně podepsaný originál přihlášky při registraci k výběrovému řízení na Dobešce
zaslat na adresu SVKM, POB 106,118 00 Praha 011
odevzdat v úředních hodinách SVKM, tj. v pátek od 09:00 do 12:00 v Galerii SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1


Přihlášku je nutno výše uvedenými způsoby doručit nejpozději do 30. října 2021
(v případě doručení poštou a emailem platí datum odeslání).
Účastnický poplatek 1000,-Kč zaplatí uchazeč v hotovosti na místě, před konáním výběrového řízení.

Další informace získáte v úředních hodinách v pátek od 9:00hod. do 12:00hod. Osobně na adrese Galerie SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1, telefonicky výhradně v úředních hodinách na tel. čísle 257535796 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 29. září 2021 Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
Roman Kotrč, Ivan Hanzal mluvčí

Přílohy ke stažení:

Přihláška 2022 (PDF)
Pokyny pro účastníky VVK 2022 (PDF)

Oznámení nekonání – Konkurz k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě 2022

Konkurz k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě
SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KARLOVA MOSTU, spolek v souladu se Zásadami povolování veřejných produkci na Karlově mostě.
NEVYHLAŠUJE KONKURZ k výběru veřejných produkcí na Karlově mostě od 1.1. 2022,

Stávajícím držitelům Průkazu k vystupování – veřejné produkci na Karlově mostě se z důvodu koronavirových uzavření provozu tržiště Karlův most v r.2020 a 2021, prodlužuje platnost Průkazu o 1rok

V Praze, dne 29. září 2021
Za Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek

mluvčí

Oznámení o zahájení provozu na Karlově mostě, Galerii pod širým nebem

V souvislosti s aktuální pandemickou situací a jejím rozvolňování epidemiologických opatření projednané vládou České republiky ze dne 5. května 2021, s účinností ode dne 10. května 2021, tímto oznamujeme zahájení provozu na tržišti Karlův most, Galerii pod širým nebem od pondělí 10. května 2021.

Pro zájemce o vystavování a prodej bude naše kancelář opět otevřena v pondělí 10. května od 13:00 do 16:00 hodin a následně každý pátek od 9:00 hodin do 12:00 hodin.

Po dobu trvání současných obecně platných krizových opatření. Je třeba dodržovat mezi prodejními zařízeními minimální odstup 2 m a každé zařízení vybaveno dezinfekcí. Je třeba dbát na dvoumetrové rozestupy osob. Doporučujeme používání respirátorů dle nařízení vlády.

Hudební produkce jsou od 22.5. povoleny pouze instrumentálně bez zpěvu, maximální počet diváků, včetně hudebníků je 50.

Požadavky držitelů licence na získání povolení k vystavování, prodeji a veřejným produkcím budeme řešit osobně v kanceláři v úředních hodinách. Držitelům licence bude zaslán informační email.  

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZU NA KARLOVĚ MOSTĚ GALERII POD ŠIRÝM NEBEM

Vzhledem k nařízení vlády v rámci nouzového stavu je provoz na TRŽIŠTI KARLŮV MOST a kanceláři SVKM od 27.12.2020 UZAVŘEN do odvolání.

O oznámení otevření provozu a znovuotevření kanceláře SVKM budeme informovat na našich webových stránkách.Chystáme zaslání informací pro licencované účastníky vystavování, prodeje a veřejných produkcí na Karlově mostě, formou  e-mailů.

Za SVKM mluvčí Roman Kotrč a Ivan Hanzal

Oznámení o úředních hodinách na Karlově mostě, Galerii pod širým nebem prosinec 2020 a leden 2021

Otevřeno v naší kanceláři budeme mít:

Úterý 22.12.2020  9:00 až 12:00 hodin
Úterý 29.12. 2020 9:00 až 12:00 hodin
Čtvrtek 31.12.2020 9:00 až 12:00 hodin

Úterý 5.1.2021 9:00 až 12:00 hodin a dále v lednu 2021 úterý a pátek 9:00 – 12:00hod

Další Informace o změnách od roku 2021 je možné získat u nás v kanceláři, dále chystáme zaslání informací pro licencované účastníky vystavování, prodeje a veřejných produkcí na Karlově mostě, formou  e-mailů.

Za SVKM mluvčí Roman Kotrč a Ivan Hanzal

Oznámení o zahájení provozu na Karlově mostě, Galerii pod širým nebem

V souvislosti s aktuální pandemickou situací a jejím rozvolňování epidemiologických opatření projednané vládou České republiky ze dne 29.11.2020, tímto oznamujeme zahájení provozu na tržišti Karlův most, Galerii pod širým nebem od čtvrtka 3.12.2020.

Pro zájemce o vystavování a prodej bude naše kancelář opět otevřena v úterý od 9:00 do 12:00hodin a v pátek od 9:00 hodin do 12:00 hodin. Další úřední hodiny přizpůsobíme dle zájmu účastníků provozu.

Po dobu trvání současných obecně platných krizových opatření od 3.12. je třeba dodržovat mezi prodejními zařízeními minimální odstup 4m, nošení roušek a každé zařízení vybaveno dezinfekcí. Je třeba dbát na dvoumetrové rozestupy zákazníků i diváků.

Požadavky držitelů licence na získání povolení k vystavování, prodeji a veřejným produkcím s předstihem zasílejte na e-mail : svkm@iol.cz nebo v úředních hodinách na číslo : 257 535 796