Oznámení o konání výtvarné komise k výběru sortimentu pro vystavování a prodej na Karlově mostě od 1. 1. 2024

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek, na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1 o zajištění organizace vystavování, prodeje  a udržování pořádku na Karlově mostě

vyhlašuje
v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise
    výtvarné výběrové řízení k výběru sortimentu pro vystavování a prodej v lokalitě  Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2024 do 31.12.2026, které se koná dne
           11. listopadu 2022 od 09:00 hod. do 15:00 hod.
v kulturním centru Dobeška Praha 4, Jasná I. 118 /6

Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby, v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:

grafické techniky, malba , kresba, fotografie, šperk, drobná plastika.

Přihlášky k výběrovému řízení lze získat v Galerii SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 a na internetové adrese www.karluvmost.cz.  Účastnický poplatek řízení činí 1000,-Kč .

Způsob doručení vyplněné přihlášky:

Řádně vyplněnou přihlášku

-lze zaslat emailem na adresu svkm@iol.cz, v případě doručení přihlášky emailem, je nezbytně   nutné přinést a odevzdat vlastnoručně podepsaný originál přihlášky, při registraci k výběrovému řízení v kulturním centru Dobeška

-zaslat na adresu SVKM,spolek, Hroznová 493/5, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

-odevzdat v úředních hodinách SVKM, tj. v pátek od 09:00 do 12:00 v Galerii – kanceláři SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 Malá Strana

Přihlášku je nutno výše uvedenými způsoby doručit nejpozději do 6. listopadu 2023 (v případě doručení poštou a emailem platí datum odeslání).

Účastnický poplatek 1000,-Kč zaplatí uchazeč v hotovosti na místě, před konáním výběrového řízení.

Další informace získáte v úředních hodinách v pátek od 9:00hod. do 12:00hod. Osobně na adrese Galerie –  kancelář SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1, telefonicky výhradně v úředních hodinách na tel. čísle +420 257 535 796 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 30. září 2023          
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
Roman Kotrč, Ivan Hanzal, mluvčí

Dokumenty
Přihláška pro rok 2024 (PDF)
Pokyny (PDF¨)