OZNÁMENÍ o konání výtvarné komise k výběru sortimentu pro vystavování a prodej na Karlově mostě

Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek,
na základě Smlouvy s Městskou částí Praha 1
o zajištění organizace vystavování a prodeje  a udržování pořádku na Karlově mostě

vyhlašuje

v souladu s Jednacím řádem výtvarné komise
výtvarné výběrové řízení k výběru sortimentu pro vystavování  a prodej v lokalitě  Karlův most – tržiště
pro období od 1.1.2023 do 31.12.2025, které se koná dne

12. listopadu 2022 od 10:00 hod. do 16:00 hod.

v kulturním centru Dobeška Praha 4, Jasná I. 1181/6

Výtvarné výběrové řízení je vypsáno pro zájemce o vystavování a prodej na Karlově mostě z řad v Praze působících a Prahou formovaných umělců, jimž končí platnost Průkazu k této činnosti, kteří dosud nejsou držiteli Průkazu a pro držitele Průkazu jehož platnost trvá, mající zájem o rozšíření již vybrané tvorby, v těchto výtvarných kategoriích vlastní, autorské originální tvorby:

grafické techniky, malba , kresba, fotografie, šperk, drobná plastika.

Přihlášky k výběrovému řízení lze získat v Galerii SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 a zde.  Účastnický poplatek řízení činí 1000,-Kč .

Způsob doručení vyplněné přihlášky:
Řádně vyplněnou přihlášku

-lze zaslat emailem na adresu svkm@iol.cz, v případě doručení přihlášky emailem, je nezbytně nutné přinést a odevzdat vlastnoručně podepsaný originál přihlášky při registraci k výběrovému řízení na Dobešce

-zaslat na adresu SVKM, POB 106,118 00 Praha 011

-odevzdat v úředních hodinách SVKM, tj. v pátek od 09:00 do 12:00 v Galerii – kanceláři SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1 Malá Strana, popř. datovou zprávou do datové schránky spolku s ID: 2n9jqk7

Přihlášku je nutno výše uvedenými způsoby doručit nejpozději do 6. listopadu 2022 (v případě doručení poštou, datovou schránkou a emailem platí datum odeslání).

Účastnický poplatek 1000,-Kč zaplatí uchazeč v hotovosti na místě, před konáním výběrového řízení.

Další informace získáte v úředních hodinách v pátek od 9:00hod. do 12:00hod. Osobně na adrese Galerie –  kancelář SVKM, Hroznová 493/5, Praha 1, telefonicky výhradně v úředních hodinách na tel. čísle 257535796 a na emailové adrese svkm@iol.cz.

V Praze, dne 22. září 2022                                                   
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, spolek
Roman Kotrč, Ivan Hanzal mluvčí

Dokumenty:
Přihláška účastníka (PDF)
Pokyny pro účastníky (PDF)